Thursday, January 12, 2012

ISLAM & KRISTIAN : SEJARAH & HAKIKAT PERTEMBUNGAN

Sejarah Islam dan Kristian berlaku merentas sejarah yang amat panjang. Malah bibit-bibit pertentangan di antara keduanya berlaku sejak sebelum lahir utusan akhir zaman iaitu Rasulullah S.A.W yang membawa Islam sebagai kebenaran mutlak dan membatalkan syariat sebelum ini. Pertembungan klasik ini amatlah

unik kerana ia berlaku sebelum lahirnya sesuatu yang di anggap musuhnya. Ini kerana, Nabi Isa A.S sendiri membawa kefahaman tauhid yang sama seperti ajaran yang terkandung di dalam Islam, bukannya ajaran Kristian!

Kristian adalah ajaran agama yang telah mengalami krisis identitinya dan dirubah mengikut nafsu Tamadun Barat. Manakala usaha Kristianisasi adalah salah satu usaha yang di belakangnya sebenarnya mempunyai agenda yang lebih besar. Perkara ini mungkin tidak difahami dengan baik jika kita malas mengkaji dan membelakangkan kepentingan sejarah.

Nabi Isa A.S diutuskan Allah Taala adalah untuk memperbetulkan penyelewengan yang berlaku di dalam agama Yahudi sebelum itu. Nabi Isa A.S juga ditugaskan untuk memberitahu kepada kaumnya bahawa di akhir zaman nanti akan lahir suatu 'Kebenaran Mutlak' iaitu Islam dan kedatangan Nabi terakhir iaitu Nabi Muhamad S.A.W. Namun begitu oleh kerana dorongan hawa nafsu, mereka terdorong menjadi ta’asub sehingga mendewakan Nabi Isa A.S, sedangkan mereka sudah diberitahu tentang perkhabaran yang baik tentang kedatangan Nabi Muhamad S.A.W. Kaum Bani Israel pula yang dirasuk kesombongan dan keangkuhan, mereka sanggup mengubah dasar asal ajaran Nabi Isa A.S menjadi ajaran dogma yang kemudiannya digelar sebagai 'Kristian'.

Hakikat betapa arifnya ahli-ahli kitab terhadap ciri-ciri Rasulullah S.A.W telah dijelaskan di dalam Al Quran.

"Orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang telah Kami beri Al Kitab (Taurat dan Injil), mereka (sebenarnya) mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Dan sesungguhnya sebahagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahui" (Al Baqarah:146).

Sebelum Islam, sifat-sifat agama yang wujud di dunia tidak mempunyai ciri dakwah. Agama Yahudi adalah untuk kaumnya sendiri, Agama Farsi kuno juga hanya untuk kaum Farsi. Agama Buddha dan Hindu tidak pernah keluar daripada benua Asia ketika itu, kecuali agama Kristian yang meletakkan dasar-dasar penyebaran agama mereka demi memenuhi keserakahan nafsu. Sedangkan sifat ‘dakwah’ di dalam Islam adalah untuk menyebarkan rahmat ke seluruh alam, bukan penguasaan dan penindasan.

Allah berfirman:

" Tidaklah Kami mengutus engkau kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam" (Al Anbiya:107)

Kristian Menakluki Eropah

Kristian memasuki Eropah sejak awal Masihi lagi iaitu ketika era Greco-Roman. Oleh kerana gagalnya Kristian dalam isu akidah yang penuh kesangsian. Akhirnya Kristian telah dicampur-adukkan dengan budaya dan kepercayaan kuno Yunani ,Rom, Mesir dan kaum gasar. Perkara ini terjadi kerana kaum Eropah itu telah mewarisi budaya yang dipupuk daripada bangsa-bangsa Yunani Kuno dan campuran Kebudayaan Rom. Sekali lagi Kristian telah berubah daripada asalnya. Kini Kristian telah dipengaruhi tamadun Barat yang begitu dominan.

Sifat asasi tamadun Barat :-

  1. Asas kebudayaan Barat adalah hasil warisan yang dipupuk daripada Kebudayaan Yunani Kuno dan tercampur dengan Kebudayaan Rom serta unsur-unsur Iain-lain hasil daripada cita rasa dan gerak daya bangsa Eropah sendiri seperti suku bangsa Jerman, Inggeris dan Perancis.
  2. Kebudayaan Yunani Kuno meletakkan dasar-dasar falsafah dan kenegaraan serta pendidikan juga kesenian. Kebudayaan Romawi Kuno pula telah merumuskan dasar-dasar dan hukum ketatanegaraan.
  3. Kebudayaan Barat bukanlah berasaskan agama tetapi ada-lah berasaskan dasar falsafah.

Meskipun ajaran Kristian berusaha menitik-beratkan masalah keyakinan kepada tuhan, akhirat dan akidah asasi, namun cinta melulu mereka kepada kekuasaan dan kemegahan memaksa ajaran itu melayani hasrat perkembangannya di Eropah. Sejak zaman Konstantin sehingga ke zaman terbitnya Islam,ketua-ketua gereja Kristian sentiasa meniru-niru cara hidup serta adat-istiadat keagungan raja-raja dan sistem feudalnya.

Hakikat menujukan bahawa Kristian terlarut dalam kebudayaan Barat apabila ajaran yang berasal daripada Asia Barat ini memasuki Eropah. Ini adalah kerana asasnya tidak kukuh, ditukar ganti, ditiru dan penuh dogma. Kesangsian pada ajaran ini menyebabkan jati dirinya begitu rapuh dan mudah terlarut dengan kebudayaan Barat yang akhirnya budaya Baratlah yang telah mempengaruhi dan mengubah sifat dan susuk ajaran ini.

Tamadun Barat Menentang Gereja

Keadaan sangat berbeza dengan Islam apabila masuk ke benua Eropah. Islam hadir dengan disiplin ilmu yang tinggi. Kefahaman akidah yang tidak tersangsi. Akhirnya Islam telah mencerahkan dunia Eropah dengan dunia ilmu dan penemuan sains teknologi. Islam di Andalusia (sekarang Sepanyol) begitu kukuh dan menjadi sumber ilmu bagi dunia yang akhirnya melahirkan dunia moden seperti hari ini.

Islam masuk ke Eropah dengan jati diri yang kukuh. Islam tidak terlarut dengan tamadun Barat ketika itu. Malah Islam menjadi kuasa agung dunia berasaskan ilmu. Ini berbeza dengan ajaran Kristian.

Oleh kerana ajaran-ajaran akidahnya agama Kristian itu sendiri lemah dan kabur serta penuh dengan kesangsian, maka unsur-unsur keyakinan dan akidah mengenai hal-hal rohaniyyah agama menjadi semakin lemah merosot. Apatah lagi apabila ilmu pengetahuan sains dan Iain-lain unsur akliah yang dibawa masuk oleh Islam mula meraja lelai jiwa dan fikiran Barat. Akhirnya budaya Barat sendiri menggunakan hujah-hujah ilmu pengetahuan bagi menafikan ajaran-ajaran karut Kristian.

Barat akhirnya melalui pengalaman yang memeritkan dengan ajaran Kristian. Gereja mula menguasai dan mengawal segala aspek kehidupan masyarakat barat. Ketika itulah Eropah melalui zaman gelap. Contoh mudah yang diketahui manusia seluruh dunia ialah bagaimana seseorang dihukum bunuh oleh gereja Katholik hanya kerana berjaya membuktikan kebenaran. Galileo Galilei (1564-1642). Orang yang pertama mencipta teleskop dan berjaya membuktikan teori bahawa bumi mengelilingi matahari. Institusi gereja telah menghukumkan beliau mati kerana bukti saintifik ini adalah berbeza dengan pegangan Gereja ketika itu.

Penguasa Gereja Katolik pada saat itu tidak suka dengan pandangan kosmologi heliocentric (berpusat pada matahari) yang diperkenalkan Copernicus. Gereja lebih percaya pada pandangan yang diwariskan oleh ahli falsafah besar Yunani iaitu Aristotels yang melihat bumi sebagai pusat semesta (geocentric).

Cengkaman gereja yang mendokong tekanan terhadap dogma ajaran mereka mencetuskan protes dalam ajaran Kristian. Menjelang abad ke-16, gerakan reformasi ajaran Kristian di pelopori oleh Martin Luther dan Huldrych Zwingli. Akhirnya sekularisasi pun terjadi. Dalam sejarah Kristian Eropah, kata secular dan liberal dimaknai sebagai pembebasan masyarakat dari cengkaman kekuasaan gereja yang sangat kuat dan hegemoni pada zaman pertengahan. Proses berikutnya bukan sahaja dalam bidang sosial-politik, tetapi juga menyangkut metodologi pemahaman keagamaan liberal dalam dunia Kristian. Ini semua menunjukkan pengalaman buruk Tamadun Barat dengan Kristian.

Islam juga pernah melalui ancaman-ancaman bahaya yang datang dari aliran liberalism, sekularisme, atheism dan sebagainya. Tetapi kebenaran Islam adalah nyata, sekalipun diserang bertali-arus selama ratusan tahun, Islam tidak pernah tunduk dengan aliran-aliran yang menyesatkan itu.

Ajaran Kristian Kini

Ajaran Kristian masa kini bukanlah lagi hasil daripada wahyu Allah. Oleh yang demikian tidak wajar juga kita meletakkan kelas ajaran Kristian adalah agama samawi. Ajaran mereka semuanya telah diubahsuai mengikut hawa nafsu mereka. Oleh yang demikian musuh sebenar umat Islam bukanlah Kristian itu sendiri. Kerana di belakang tabir Kristianisasi itu adalah tangan-tangan mereka yang mahu manusia meninggalkan agama.

Hujah-hujah di atas adalah hujah yang akan dibenarkan oleh penganut Kristian sendiri. Sebagai contoh asas konsep Trinity atau Tritunggal itu sendiri. Konsep ini hanya disahkan sebagai akidah rasmi selepas tiga abad kelahiran Nabi Isa A.S di dalam persidangan Nicea (325CE). Apatah lagi jika mahu membincangkan tentang Santa Claus dan Pokok Krismas. Tidak ada satupun yang berasal daripada ajaran Kristian.

Cabaran kita masa kini adalah budaya Barat yang melampau, meskipun Kristian adalah agama yang dianuti barat. Tetapi sebenarnya Kristian itu sendiri sudah tercerna di dalamnya unsur-unsur budaya Barat yang kukuh. Simbiosis seperti ini telah mengkaburkan kita antara ancaman budaya Barat dan Kristinisasi. Mengapa budaya Barat adalah ancaman yang lebih besar? Tidak lain tidak bukan ialah kerana kesannya adalah lebih menyeluruh, bukan sahaja kepada umat Islam tetapi juga penganut Kristian bakal menerima nasib yang sangat malang.

Budaya Barat Curiga Dengan Agama

Barat sentiasa berasa curiga dengan agama sehingga ada ahli falsafah mereka telah mengisytiharkan, "Tuhan Telah Mati". Pengistiharan Friedrick Nietsche menambahkan kekeliruan dan membuktikan kekalutan serta kepincangan sistem akidah budaya Barat. Oleh yang demikian, terdengar suara-suara sumbang yang diperkatakan ke dalam dunia Islam. Seandainya Muslim mahu maju seperti kami, perhatikan dan awasi agamamu.

Namun malangnya ada juga umat Islam yang terpesona dengan kata-kata itu. Malah yakin dengan dunia pasca moden yang lebih bebas dan liberal. Sedang umat Islam tidak sedar bahawa mereka mula ditenggelami dengan budaya Barat. Bukanlah bebas sebenarnya melainkan terikut dan terperangkap dalam budaya Barat yang dimetaforakan sebagai lambang kemajuan. Akhirnya agenda memisahkan agama daripada kehidupan menjadi semakin berjaya.

Pengalaman beragama yang dilalui budaya Barat bukanlah sama buruknya dengan pengalaman umat Islam. Sejarah membuktikan dengan Islam menjulang tinggi keunggulan budaya Ilmu yang tidak dinikmati budaya Barat satu masa dahulu di bawah cengkaman gereja. Islam hadir membebaskan manusia dalam erti hamba yang bertuhankan Allah Yang Maha Esa. Islam mengangkat tinggi keupayaan akal manusia di dalam membuktikan kebenaran. Malahan Islam menolak dan menjelaskan dogma dan kekaburan. Sehebat manapun Ibnu Sina, Ibnu Khaldun, Ibnu Khawarizmi dan sebagainya, mereka sama sekali tidak pernah lupa untuk menulis kalimah pujian kepada Allah Taala di dalam setiap muqaddimah buku-buku kajian mereka.

Sebab itulah masalah budaya Barat dahulu adalah tidak relevan dengan Islam. Sebagai contoh, reformasi beragama; Isu ini tidak relevan. Reformasi beragama akhirnya menatijahkan Islam yang Liberal dan Pluralisma Beragama. Inilah yang dilakukan oleh puak reformis ajaran Kristian dahulu. Ini kerana teks Asli rujukan umat Islam tidak pernah berubah sejah 1400 tahun dahulu. Malah Al-Quran sebagai mukjizat Agung Rasullah S.A.W di jamin keasliannya oleh Allah Taala sehingga hari kiamat.

" Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al Quran, dan Kamilah yang memelihara dan menjaganya" (Al Hijr:9)

Bukti Mukjizat Al Quran ialah kandungannya yang sentiasa relevan dengan suasana semasa. Oleh yang demikian Al Quran langsung tidak terjejas dengan usaha sesetengah pihak yang mahu Al Quran ditafsir semula melalui secara Hermenutika.

Ilmu Memperkukuhkan Akidah

Umat Islam wajar memperkukuhkan kembali ilmu mengenai Islam. Yang paling penting ialah umat Islam perlu kenal dan faham pandangan hidup Islam. Pada masa yang sama kita wajar mengenali dengan sebenarnya musuh-musuh dan saingan kita. Apabila kita bersikap benar (mengawasi) terhadap musuh kita, dengan Izin Allah keimanan kita akan meningkat dan akan melihat bahawa tidak benarnya agama-agama lain, dan betapa longgarnya asas-asas agama yang lain. Bukan kesalahan moral untuk kita menidakkan kebenaran agama lain yang sebenarnya memiliki kerapuhan yang sangat ketara.

Kita wajar menghormati anutan agama lain. Namun bukanlah sehingga kita menggadai maruah dan meletakkan muka kita di bawah tapak kaki penganut agama lain. Kita wajar hormat. Hormat bukan bererti kita melonggarkan segala ikatan agama Islam. Jika kita memimpin, usah menimbulkan kekeliruan umat Islam. Kita harus insaf bahawa musuh Islam sentiasa mencari jalan bagaimana mahu memisahkan umat Islam daripada agama Islam. Berjaya memurtadkan umat Islam adalah satu bonus bagi mereka. Membuatkan umat Islam keliru sehingga menganut fahaman Liberal dan Plural sudah mencukupi untuk mereka.

Tetapi sasaran mereka sebenarnya ialah sekurang-kurangnya umat Islam itu Islam pada namanya, tetapi fasiq pada aspek pemikirannya dan nifaq pada amalannya. Dari kefahaman ini baharulah nanti kita sedar, siapakah musuh paling utama perlu kita tangani, bukannya bersikap semberono dan membuta tuli.

No comments:

Post a Comment